Prokuratura w Berlinie | die Staatsanwaltschaft in Berlin

Prokuratura w Berlinie – die Staatsanwaltschaft in Berlin Prokuratura w Berlinie zajmuje się często niemiecko-polskimi sprawami karnymi. niemiecka Prokuratura W niemieckim prawie karnym jest tak, iż niemiecka prokuratura musi obowiązkowo wszcząć postępowanie przygotowawcze, jeżeli istnieją punkty zaczepienia/przypuszczenia, iż popełniono czyn karalny. Wenn Ausländer, z.B. Polen, betroffen sind, dann wird häufig die Untersuchungshaft angeordnet. Begründet wird dies von der Staatsanwaltschaft in Berlin mit der Fluchtgefahr. Gefangene werden – sofern die Strafsache in Berlin verhandelt wird – in die Haftanstalt Berlin-Moabit inhaftiert....

May 16, 2009 · 2 min · Anwalt Martin