Nakaz aresztowania w Niemczech | der Haftbefehl in Deutschland

Nakaz aresztowania w Niemczech Nakaz aresztowania jest zawsze wydawany, jeżeli istnieje podstawa aresztowania.Odnośnie aresztu śledczego są to niebezpieczeństwo ucieczki, niebezpieczeństwo matactwa albo niebezpieczeństwo powtórzenia się. Ponadto musi zachodzić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Polscy obywatele często chcieliby wiedzieć przed wjazdem na teren Niemiec, czy przeciwko nim nie został wydany nakaz aresztowania. Nie jest łatwo uzyskać taką informację. niemiecki Adwokat W takim przypadku powinno się, także wówczas gdy powstaje tylko podejrzenie wydania nakazu aresztowania, zaangażować niemieckiego adwokata....

May 5, 2009 · 1 min · Anwalt Martin

Adwokat w Berlinie

niemieckie prawo Przy postępowaniu sądowym w Niemczech, np w Berlinie (Amtsgericht albo Landgericht) potrzebna jest znajomość niemieckiego prawa. Sama znajomość języka niemieckiego nie jest wystarczająca, aby reprezentować sprawy polskiego klienta przed poskim sądem. Z prawnik w Niemczech azwyczaj taką znajomość prawa ma tylko niemiecki adwokat, (po niemiecki = Rechtsanwalt) który pracuje w Niemczech i także w Niemczech studiował. Prawnik w Berlinie zna procesy prawne obowiązujące w Niemczech, a znając Państwa prawa jest w stanie pomyślnie reprezentować Państwa interesy przed niemieckim sądem (np w Berline)....

May 2, 2009 · 1 min · Anwalt Martin