Prokuratura w Berlinie – die Staatsanwaltschaft in Berlin

Prokuratura w Berlinie zajmuje się często niemiecko-polskimi sprawami karnymi.

niemiecka Prokuratura

W niemieckim prawie karnym jest tak, iż niemiecka prokuratura musi obowiązkowo wszcząć postępowanie przygotowawcze, jeżeli istnieją punkty zaczepienia/przypuszczenia, iż popełniono czyn karalny.

Wenn Ausländer, z.B. Polen, betroffen sind, dann wird häufig die Untersuchungshaft angeordnet. Begründet wird dies von der Staatsanwaltschaft in Berlin mit der Fluchtgefahr. Gefangene werden – sofern die Strafsache in Berlin verhandelt wird – in die Haftanstalt Berlin-Moabit inhaftiert. Bei einer Verurteilung in Deutschland wird dort dann auch von den polnischen Staatsbürgern die Haft verbüßt.

areszt w Niemczech

Jeżeli sprawa dotyczy obcokrajowców np. Polaków, wówczas często jest zarządzany areszt śledczy. Jest to uzasadniane przez prokuraturę w Berlinie niebezpieczeństwem ucieczki. Ujęci zostają umieszczeni – jeżeli sprawa jest rozpatrywana w Berlinie-w więzieniu Berlin-Moabit. W przypadku skazania w Niemczech również tam, także jeżeli dotyczy to obywateli polskich, będzie wykonywana kara aresztu.

Postępowanie karne w Berlinie

Die Strafverfahren in Berlin finden vor dem Strafgericht Berlin (Moabit) bzw. vor dem Landgericht Berlin statt. Die Bearbeitungszeiten in Berlin sind relativ lang. Auch ist es schwierig – zumindest während der Untersuchungshaft – eine Besuchserlaubnis zu erhalten. Postępowanie karne w Berlinie jest prowadzone przed sądem karnym w Berlinie (Moabit) względnie przed Landgericht w Berlinie.

niemiecki Adwokat

Czas opracowywania spraw jest relatywnie długi. Także trudno jest- przynajmniej w okresie śledczego-otrzymać pozwolenie na widzenie. In vielen Fällen macht es Sinn bereits von Anfang an einen deutschen Rechtsanwalt in der Strafsache in Berlin einzuschalten. W wielu przypadkach jest zasadnym już na początku zlecić prowadzenie sprawy karnej w Berlinie niemieckiemu adwokatowi.

Kancelaria Prawna

Als deutsch-polnisch Anwaltskanzlei -Berlin-Stettin-Blankensee – unterstützen wir Sie gern in Strafsachen in Deutschland.

Jako niemiecko-polska kancelaria adwokacka Berlin-Stettin-Blankensee pomożemy Państwu chętnie w sprawach karnych w Niemczech


niemiecki Prawnik - Andreas Martin