Przymus adwokacki w Niemczech

Wielu polskich Mandantów zadaje pytanie, czy w każdym przypadku w postępowaniu sądowym muszą być reprezentowani przez niemieckiego adwokata. 1. w prawie rodzinnym/np. w sprawie rozwodowej w Niemczech Jeżeli polski obywatel chce przeprowadzić postępowanie rozwodowe w Niemczech, musi być rerezentowany przez niemieckiego adwokata (jeżeli sam chce złożyć pozew rozwodowy).

prawo karne

W takim postępowaniu przynajmniej jedna strona musi być reprezentowana przez adwokata.W postępowaniu o alimenty w zwykłych przypadkach nie obowiązuje przymus adwokacki.2. przed Sądem niemieckim W postępowaniu przed niemiecką porokuraturą/policją w zasadzie nie obowiązuje przymus adwokacki.

prokuratury

Nawet wówczas gdy niemiecki prokurator wnosi akt oskarżenia do sądu, nie powstaje przymus adwokacki. Jeżeli jednak sprawa dotyczy przestępstwa zagrożonego wysokimi sankcjami karnymi, sąd przydziela polskiemu oskarżonemu obrońcę z urzędu. Jest to uregulowane w§ 140 StPO.

przed niemieckimi sądami

Przed niemieckimi sądami cywilnymi W zwykłych przypadkach przed sądami – Amtsgericht ( z wyjątkiem niektórych spraw rodzinnych) nie obowiązuje przymus adwokacki. Przymus ten obowiązuje już jednak przed sądami – Langericht i Oberlandesgericht w Niemczech. Wówczas polski Mandant musi być reprezentowany przez niemieckiego adwokata.


Prawnik niemiecki - Andreas Martin