Archive for the ‘adwokat w berlinie’ Category

Polacy w Loecknitz i w okręgu Uecker-Randow

Mittwoch, Mai 20th, 2009

Polacy w Loecknitz i w okręgu Uecker-Randow Polacy ze Szczecina korzystają obecnie z okazji i kupują nieruchomości w okręgu Uecker-Randow(Loecknitz, Pasewalk, Penkun). Ceny nieruchomości są niższe niż w Szczecinie,  przede wszystkim w obrębie Szczecina.  Część nowych mieszkańców z Polski (Szczecin i okolice) już wysyła swoje dzieci do niemieckiej szkoły i przedszkola.W Locknitz zostało otwarte również stanowisko doradcze jako punkt kontaktowy dla Polaków. W zakresie porad prawnych i reprezentacji polskich obywateli pozostaję do Państwa dyspozycji.Kancelaria adwokacka Andreasa Martina istnieje w Locknitz już od 2003 roku. W roku 2005 zostałem wpisany na listę prawników zagranicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie jako pierwszy niemiecki i europejski adwokat.Od grudnia 2008 istnieje również kolejna siedziba kancelarii w Berlinie (Helene-Weigel Platz 14). W ramach wszystkich trzech siedzib kancelarii  są reprezentowani w Niemczech polscy obywatele i polskie firmy. Für mehr Informationen bitte auf Adwokat Niemcy klicken. By uzyskać więcej informacji proszę o przejście na stronę internetową (“kliknięcie”) www.adwokat-niemcy.de  (mehr …)

Prokuratura w Berlinie – die Staatsanwaltschaft in Berlin

Samstag, Mai 16th, 2009

Prokuratura w Berlinie – die Staatsanwaltschaft in BerlinProkuratura w Berlinie zajmuje się często niemiecko-polskimi sprawami karnymi. Anwalt Polen - Rechtsanwalt Andreas Martin - adwokat niemcyW niemieckim prawie karnym jest tak, iż niemiecka prokuratura musi  obowiązkowo wszcząć postępowanie przygotowawcze, jeżeli istnieją punkty zaczepienia/przypuszczenia, iż popełniono czyn karalny. Wenn Ausländer, z.B. Polen, betroffen sind, dann wird häufig die Untersuchungshaft angeordent. Begründet wird dies von der Staatsanwaltschaft in Berlin mit der Fluchtgefahr. Gefangene werden – sofern die Strafsache in Berlin verhandelt wird – in die Haftanstalt Berlin-Moabit inhaftiert. Bei einer Verurteilung in Deutschland wird dort dann auch von den polnischen Staatsbürgern die Haft verbüßt.Jeżeli sprawa dotyczy obcokrajowców np. Polaków, wówczas często jest zarządzany areszt śledczy. Jest to uzasadniane przez prokuraturę w Berlinie niebezpieczeństwem ucieczki. Ujęci zostają umieszczeni – jeżeli sprawa jest rozpatrywana w Berlinie-w więzieniu Berlin-Moabit. W przypadku skazania w Niemczech również tam, także jeżeli dotyczy to obywateli polskich,  będzie wykonywana kara aresztu.Die Strafverfahren in Berlin finden vor dem Strafgericht Berlin (Moabit) bzw. vor dem Landgericht Berlin statt. Die Bearbeitungszeiten in Berlin sind relativ lang. Auch ist es schwierig – zumindest während der Untersuchungshaft – eine Besuchserlaubnis zu erhalten.Postępowanie karne w Berlinie jest prowadzone przed sądem karnym w Berlinie (Moabit) względnie przed  Landgericht w Berlinie. Czas opracowywania spraw w Berlinie jest relatywnie długi. Także trudno jest- przynajmniej w okresie aresztu śledczego-otrzymać pozwolenie na widzenie.In vielen Fällen macht es Sinn bereits von Anfang an einen deutschen Rechtsanwalt in der Strafsache in Berlin einzuschalten.W wielu przypadkach jest zasadnym już na początku zlecić prowadzenie sprawy karnej w Berlinie niemieckiemu adwokatowi. Als deutsch-polnisch Anwaltskanzlei -Berlin-Stettin-Loecknitz – unterstützen wir Sie gern in Strafsachen in Deutschland. Jako niemiecko-polska kancelaria adwokacka Berlin-Stettin-Löcknitz pomożemy Państwu chętnie w sprawach karnych w Niemczech.   

Nakaz aresztowania w Niemczech – der Haftbefehl in Deutschland

Dienstag, Mai 5th, 2009

  Nakaz aresztowania w Niemczech Nakaz aresztowania jest zawsze wydawany, jeżeli istnieje podstawa aresztowania.Odnośnie aresztu śledczego są to niebezpieczeństwo ucieczki,  niebezpieczeństwo matactwa albo niebezpieczeństwo powtórzenia się. Ponadto musi zachodzić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Polscy obywatele często chcieliby wiedzieć przed wjazdem na teren Niemiec, czy przeciwko nim nie został wydany nakaz aresztowania. Nie jest łatwo uzyskać taką informację.W takim przypadku powinno się, także wówczas  gdy powstaje tylko podejrzenie wydania nakazu aresztowania, zaangażować niemieckiego adwokata. Ten uzyska odpowiednie w sprawie informacje. W wielu przypadkach można pomóc zainteresowanym. Adwokat w Niemczech kontaktuje się bowiem z prokuraturą i sądem. W następujących przypadkach powinniście Państwo wziąć pod uwagę wydanie nakazu aresztowania w Niemczech: –

  • – została wyznaczona rozprawa w sprawie karnej i Państwo się na niej nie pojawiliście
  • – popełniliście ciężkie przestępstwo na terenie Niemiec i jest prowadzone dochodzenie przeciwko Państwu 
  • – współsprawca został już w Niemczech zaaresztowany
  • – zostaliście wydaleni z zastosowaniem środków przymusowych z Niemiec, po tym jak odbyliście tylko część kary aresztu
  • –  zostaliście skazani w Niemczech i nie zaczęliście odbywać kary aresztu. 

Adwokat Niemcy

adwokat w berlinie – adwokat niemcy

Samstag, Mai 2nd, 2009

adwokat w berlinie – adwokat niemcyPrzy postępowaniu sądowym w Niemczech , np w Berlinie (Amtsgericht albo Landgericht) potrzebna jest znajomość niemieckiego prawa. Sama znajomość języka niemieckiego nie jest wystarczająca, aby reprezentować sprawy polskiego klienta przed poskim sądem. Zazwyczaj taką znajomość prawa ma tylko niemiecki adwokat, (po niemiecki = Rechtsanwalt) który pracuje w Niemczech i także w Niemczech studiował. Niemiecki adwokat (Rechtsanwalt) w Niemczech (Berlin) zna procesy prawne obowiązujące w Niemczech, a znając Państwa prawa jest w stanie pomyślnie reprezentować Państwa interesy przed niemieckim sądem (np w Berline). Adwokat Niemcy

Przymus adwokacki w Niemczech?

Donnerstag, April 30th, 2009

Przymus adwokacki w Niemczech Wielu polskich Mandantów zadaje pytanie, czy w każdym przypadku w postępowaniu sądowym muszą być reprezentowani przez niemieckiego adwokata. 1. w prawie rodzinnym/np. w sprawie rozwodowej w Niemczech Jeżeli polski obywatel chce przeprowadzić postępowanie rozwodowe w Niemczech,  musi być rerezentowany przez niemieckiego adwokata (jeżeli sam chce złożyć pozew rozwodowy). W takim postępowaniu przynajmniej jedna strona musi być reprezentowana przez adwokata.W postępowaniu o alimenty w zwykłych przypadkach nie obowiązuje przymus adwokacki.2. przed Sądem niemieckim W postępowaniu przed niemiecką porokuraturą/policją w zasadzie nie obowiązuje przymus adwokacki. Nawet wówczas gdy niemiecki prokurator wnosi akt oskarżenia do sądu, nie powstaje przymus adwokacki. Jeżeli jednak sprawa dotyczy przestępstwa zagrożonego wysokimi sankcjami karnymi, sąd przydziela polskiemu oskarżonemu obrońcę z urzędu. Jest to uregulowane w§ 140 StPO.3. przed niemieckimi sądami cywilnymi W zwykłych przypadkach przed sądami – Amtsgericht ( z wyjątkiem niektórych spraw rodzinnych) nie obowiązuje przymus adwokacki. Przymus ten obowiązuje już jednak przed sądami – Langericht i Oberlandesgericht w Niemczech. Wówczas polski Mandant musi być reprezentowany przez niemieckiego adwokata.adwokat niemcy – rechtsanwalt deutschland