Archive for the ‘adwokat niemcy’ Category

adwokat w berlinie – adwokat niemcy

Samstag, Mai 2nd, 2009

adwokat w berlinie – adwokat niemcyPrzy postępowaniu sądowym w Niemczech , np w Berlinie (Amtsgericht albo Landgericht) potrzebna jest znajomość niemieckiego prawa. Sama znajomość języka niemieckiego nie jest wystarczająca, aby reprezentować sprawy polskiego klienta przed poskim sądem. Zazwyczaj taką znajomość prawa ma tylko niemiecki adwokat, (po niemiecki = Rechtsanwalt) który pracuje w Niemczech i także w Niemczech studiował. Niemiecki adwokat (Rechtsanwalt) w Niemczech (Berlin) zna procesy prawne obowiązujące w Niemczech, a znając Państwa prawa jest w stanie pomyślnie reprezentować Państwa interesy przed niemieckim sądem (np w Berline). Adwokat Niemcy

Przymus adwokacki w Niemczech?

Donnerstag, April 30th, 2009

Przymus adwokacki w Niemczech Wielu polskich Mandantów zadaje pytanie, czy w każdym przypadku w postępowaniu sądowym muszą być reprezentowani przez niemieckiego adwokata. 1. w prawie rodzinnym/np. w sprawie rozwodowej w Niemczech Jeżeli polski obywatel chce przeprowadzić postępowanie rozwodowe w Niemczech,  musi być rerezentowany przez niemieckiego adwokata (jeżeli sam chce złożyć pozew rozwodowy). W takim postępowaniu przynajmniej jedna strona musi być reprezentowana przez adwokata.W postępowaniu o alimenty w zwykłych przypadkach nie obowiązuje przymus adwokacki.2. przed Sądem niemieckim W postępowaniu przed niemiecką porokuraturą/policją w zasadzie nie obowiązuje przymus adwokacki. Nawet wówczas gdy niemiecki prokurator wnosi akt oskarżenia do sądu, nie powstaje przymus adwokacki. Jeżeli jednak sprawa dotyczy przestępstwa zagrożonego wysokimi sankcjami karnymi, sąd przydziela polskiemu oskarżonemu obrońcę z urzędu. Jest to uregulowane w§ 140 StPO.3. przed niemieckimi sądami cywilnymi W zwykłych przypadkach przed sądami – Amtsgericht ( z wyjątkiem niektórych spraw rodzinnych) nie obowiązuje przymus adwokacki. Przymus ten obowiązuje już jednak przed sądami – Langericht i Oberlandesgericht w Niemczech. Wówczas polski Mandant musi być reprezentowany przez niemieckiego adwokata.adwokat niemcy – rechtsanwalt deutschland 

Międzynarodowy transport towarów CMR/ CMR Niemcy

Samstag, April 25th, 2009

Międzynarodowy transport towarów CMR/ CMR w Niemczech

Konwencja CMR stosowana jest do odpłatnych usług świadczonych w międzynarodowym samochodowym (w Niemczech)

transporcie towarów, wykonywanym zarobkowo przez profesjonalnych przewoźników. Chodzi o dostawę towarów miedzy minimum dwoma rożnymi krajami, pod warunkiem, że co najmniej jeden z tych krajów jest sygnatariuszem konwencji.

Konwencja CRM (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route)  reguluje:

kwestie związane z istotą przewozu, rozliczeń szkód wynikłych ze straty czy uszkodzenia przesyłki między przewoźnikiem a odbiorcą czy nadawcą.

 

Konwencja CMR Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route wprowadza jednolity dokument zawarcia umowy przewozu jakim jest list przewozowy CMR. Zgodnie z konwencją wystawiany jest w trzech oryginalnych egzemplarzach:

– pierwszy dla nadawcy,

– drugi towarzyszy przesyłce i przeznaczony jest dla odbiorcy,

– trzeci zatrzymuje przewoźnik

 CMR w Niemczech

W przeciwnym przypadku przewoźnik odpowiada za powstałą szkodę, na podstawie domniemania, że towar i opakowanie były w dobrym stanie ,i że ilość sztuk, jak również ich cechy i numery były zgodne z oświadczeniami w liście przewozowym.  

 

adwokat niemcy – adwokaci w niemczech

Sonntag, April 19th, 2009

adwokat niemcy – adwokaci w niemczech Jeżeli państwo są zainteresowani w niemieckim adwokacie który jest wyspecjalizowany w przedstawicielstwie polskich obywateli w Niemczech, proszę skontaktować się z moją kancelarią w Niemczech (Löcknitz i Berlin) lub w Polsce w Szczecinie (Stettin).adwokat niemcy 

Adwokat Niemcy – Rechtsanwalt Deutschland

Samstag, April 18th, 2009

Adwokat Niemcy – Rechtsanwalt DeutschlandRechtsanwalt Deutschland – dies heisst auf Polnisch Adwokat Niemcy