Prokuratura w Berlinie – die Staatsanwaltschaft in Berlin

Prokuratura w Berlinie – die Staatsanwaltschaft in BerlinProkuratura w Berlinie zajmuje się często niemiecko-polskimi sprawami karnymi. Anwalt Polen - Rechtsanwalt Andreas Martin - adwokat niemcyW niemieckim prawie karnym jest tak, iż niemiecka prokuratura musi  obowiązkowo wszcząć postępowanie przygotowawcze, jeżeli istnieją punkty zaczepienia/przypuszczenia, iż popełniono czyn karalny. Wenn Ausländer, z.B. Polen, betroffen sind, dann wird häufig die Untersuchungshaft angeordent. Begründet wird dies von der Staatsanwaltschaft in Berlin mit der Fluchtgefahr. Gefangene werden – sofern die Strafsache in Berlin verhandelt wird – in die Haftanstalt Berlin-Moabit inhaftiert. Bei einer Verurteilung in Deutschland wird dort dann auch von den polnischen Staatsbürgern die Haft verbüßt.Jeżeli sprawa dotyczy obcokrajowców np. Polaków, wówczas często jest zarządzany areszt śledczy. Jest to uzasadniane przez prokuraturę w Berlinie niebezpieczeństwem ucieczki. Ujęci zostają umieszczeni – jeżeli sprawa jest rozpatrywana w Berlinie-w więzieniu Berlin-Moabit. W przypadku skazania w Niemczech również tam, także jeżeli dotyczy to obywateli polskich,  będzie wykonywana kara aresztu.Die Strafverfahren in Berlin finden vor dem Strafgericht Berlin (Moabit) bzw. vor dem Landgericht Berlin statt. Die Bearbeitungszeiten in Berlin sind relativ lang. Auch ist es schwierig – zumindest während der Untersuchungshaft – eine Besuchserlaubnis zu erhalten.Postępowanie karne w Berlinie jest prowadzone przed sądem karnym w Berlinie (Moabit) względnie przed  Landgericht w Berlinie. Czas opracowywania spraw w Berlinie jest relatywnie długi. Także trudno jest- przynajmniej w okresie aresztu śledczego-otrzymać pozwolenie na widzenie.In vielen Fällen macht es Sinn bereits von Anfang an einen deutschen Rechtsanwalt in der Strafsache in Berlin einzuschalten.W wielu przypadkach jest zasadnym już na początku zlecić prowadzenie sprawy karnej w Berlinie niemieckiemu adwokatowi. Als deutsch-polnisch Anwaltskanzlei -Berlin-Stettin-Loecknitz – unterstützen wir Sie gern in Strafsachen in Deutschland. Jako niemiecko-polska kancelaria adwokacka Berlin-Stettin-Löcknitz pomożemy Państwu chętnie w sprawach karnych w Niemczech.   

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.