Nakaz aresztowania w Niemczech – der Haftbefehl in Deutschland

  Nakaz aresztowania w Niemczech Nakaz aresztowania jest zawsze wydawany, jeżeli istnieje podstawa aresztowania.Odnośnie aresztu śledczego są to niebezpieczeństwo ucieczki,  niebezpieczeństwo matactwa albo niebezpieczeństwo powtórzenia się. Ponadto musi zachodzić uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Polscy obywatele często chcieliby wiedzieć przed wjazdem na teren Niemiec, czy przeciwko nim nie został wydany nakaz aresztowania. Nie jest łatwo uzyskać taką informację.W takim przypadku powinno się, także wówczas  gdy powstaje tylko podejrzenie wydania nakazu aresztowania, zaangażować niemieckiego adwokata. Ten uzyska odpowiednie w sprawie informacje. W wielu przypadkach można pomóc zainteresowanym. Adwokat w Niemczech kontaktuje się bowiem z prokuraturą i sądem. W następujących przypadkach powinniście Państwo wziąć pod uwagę wydanie nakazu aresztowania w Niemczech: –

  • – została wyznaczona rozprawa w sprawie karnej i Państwo się na niej nie pojawiliście
  • – popełniliście ciężkie przestępstwo na terenie Niemiec i jest prowadzone dochodzenie przeciwko Państwu 
  • – współsprawca został już w Niemczech zaaresztowany
  • – zostaliście wydaleni z zastosowaniem środków przymusowych z Niemiec, po tym jak odbyliście tylko część kary aresztu
  • –  zostaliście skazani w Niemczech i nie zaczęliście odbywać kary aresztu. 

Adwokat Niemcy

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.